Navigazione: ramaderia intensiva

Covid-19, només hi ha una vacuna: la transformació radical del model de producció La salut de les civilitzacions. Les epidèmies que ha patit la humanitat s'expliquen, en bona mesura, pels models socioeconòmics imperants. La Covid 19 no serà, probablement, cap excepció. No hi ha millor vacuna contra ella que la recuperació dels hàbitats naturals
di

És possible rastrejar la història de la salut global en paral·lel amb la història de les civilitzacions. També sabem que quan una espècie prolifera massa posa en risc l’equilibri ecològic. Avui, la humanitat es troba en una cruïlla decisiva.