Autore Enric Casulleras / Universitat de Vic

Docente della Universitat de Vic, Departament d'Economia i Empresa

Madrid, el problema d’Espanya, a votació Eleccions de demà a la Comunitat Autònoma de Madrid. Madrid va passar de ser una ciutat bucòlica a un forat negre en quatre segles i mig. Les eleccions de demà podrien ser decisives
di

Si l’esquerra no té majoria absoluta, governarà la dreta; i si el PP guanya, però no forma govern, tindrem l’extrema dreta a les institucions. Demà al vespre sabrem quant de franquisme hi ha a Espanya

Madrid, il problema della Spagna, al voto Le elezioni di domani alla Comunità Autonoma di Madrid. Madrid è passata dall'essere una città bucolica a un buco nero in quattro secoli e mezzo. Le elezioni di domani potrebbero essere decisive
di

Se la sinistra non ha la maggioranza assoluta, la destra governerà; e se il PP vince, ma non riesce a formare un governo, avremo l’estrema destra nelle istituzioni. Domani sera sapremo quanto franchismo c’è in Spagna

Madrid, el problema de España, a votación Elecciones de mañana a la Comunidad de Madrid. Madrid pasó de ser una ciudad bucólica a un agujero negro en cuatro siglos y medio. Las elecciones de mañana podrían ser decisivas
di

Si la izquierda no tiene mayoría absoluta, gobernará la derecha; y si el PP gana, pero no logra formar gobierno, tendremos la extrema derecha en las instituciones. Mañana por la tarde sabremos cuánto franquismo hay en España